Kvarteren i Malmö 1692

Kv. 43 Svanen Kv. 28 Kronan Kv. 42 Residenset Kv. 31 Mercurius Kv. 30 Sqvalperup Kv. 29 Hans Michelsen Kv. 41 Gripen Kv. 32 Jörgen Kock Stortorget Kv. 51 Lejonet S:t Petri kyrka Kv. 47 St. Knut Kv. 48 Claus Mortensen Kv. 49 Oscar Kv. 50 Lilla Torg Kv. 5 Fersen Kv. 44  Diskonten Kv. 45 St. Peter St. Petri kyrka Latinskolan Kv. 40 Frans Suell Caroli kyrka Strandmuren Strandporten Strandmuren Bastion Uppsala Bastion Vänersborg Bastion Elfsborg

Malmö 1692 hade ett femtiotal kvarter med övervägande korsvirkeshus med tegeltak. Kvaliteten på husen varierade kraftigt. Många hus var över hundra år gamla då byggandet blev eftersatt under de krigstider som rådde under 1600-talet.

Kvarteren kring handelsgatan "den lange Athelgade" var de som byggdes först i staden Malmö. Med tiden växte bebyggelsen även upp kring Adelgatans förlängningar mot infarterna i öster och i väster.

 

Snart blev det trångt på handelsgatan och handeln flyttade till de nygjorda permanenta marknadsplatserna Stortorget och Lilla Torg.

1692 hade Malmö fått den utbredning vi ser på kartan. Runt staden ringlade sig en gigantisk befästningsvall med Slottet Malmöhus som ankare. Malmö hade i slutet av 1600-talet en befolkning på 3000 personerKv. 5 Fersen Kv. 32 Jörgen Kock Kv. 44 Diskonten Kv. 50 Lilla Torg
Kv. 28 Kronan Kv. 40 Frans Suell Kv. 45 St. Peter Kv. 51 Lejonet
Kv. 29 Hans Michelsen Kv. 41 Gripen Kv. 47 St. Knut  
Kv. 30 Squalperup Kv. 42 Residenset Kv. 48 Claus Mortensen  
Kv. 31 Mercurius Kv. 43 Svanen Kv. 49 Oscar  


Fasad mot Adelgatan - Kvarteren 31, 30 och 29

Fasad mot Norra Vallgatan - Kvarteren 29, 30 och 31

 

     
     
     
     

 

Kv. 43 Svanen Kv. 42 Residenset Caroli kyrka Kv. 41 Gripen Kv. 30 Squalperup Kv. 31 Mercurius Kv. 29 Hans Michelsen Stortorget Södra stadsporten Östra stadsporten Norra stadsporten Lilla Torg S:t Petri kyrka Rådhuset Kv. 31 Mölla